Disclaimer

De maker(s) van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op , de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen.

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website van Gentle Men’s Casuals BV, hierna te noemen Gentle.

Uw Privacy Gewaarborgd
Gegevens die u invult op de website van Gentle, in een contactformulier of aan ons e-mailt worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Alleen de exploitant van deze website (Gentle) en de webmaster (Think Webdesign) op expliciet verzoek van de exploitant hebben inzage.

Vastlegging en Verwerking van gegevens

Gegevens die u verstrekt via digitale formulieren op de website van Gentle worden per e-mail aan Gentle gestuurd. Het e-mailadres waar die gegevens op uitkomen eindigt uitsluitend op @armaniamsterdam.nl of @gentle.nl. De gegevens worden verstuurd via een beveiligde verbinding en zijn daarom bij het onderscheppen niet te lezen.

De e-mailberichten worden opgeslagen op twee apparaten die zijn aangesloten op internet, in reservekopieën die worden bewaard op een webserver en tenminste één reservekopie op een extern (offline) medium. Reservekopieën worden niet langer bewaard dan 12 maanden. Die e-mailberichten worden niet in een (online)database vastgelegd. U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mailberichten) te laten verwijderen waar Gentle altijd gehoor aan zal geven. E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording zorg te dragen.

Gegevens welke u invult om onze nieuwsbrief te ontvangen worden in onze eigen (online)database vastgelegd. Het vastleggen daarvan is nodig om een nieuwsbrief naar u te kunnen versturen.

Het nieuwsbrieven- of (direct)mail systeem bevat een zogehete (dubbele) opt-in en opt-out optie, waardoor u zich op elk moment zelf 24/7 kunt aan- en afmelden. Voordat uw e-mailadres aangemeld kan worden, dient het e-mailadres eerst bevestigd te worden. Hiertoe wordt een e-mailbericht gestuurd met een link om op te klikken. Pas als dat is gedaan, is het e-mailadres waar het bericht met de aanmeld-link naar is gestuurd met succes aangemeld en zal de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen.

Afmelden van de nieuwsbrief gaat door het klikken op de ‘afmeld-link’ dat in elk nieuwsbrief of nieuwsbrief-bericht duidelijk en ten minste één keer is opgenomen. E-mailadressen die op deze manier worden afgemeld voor de nieuwsbrief, blijven opgeslagen staan in de (online)database. Dit is om te voorkomen dat er geen nieuwsbrief (meer) naar gestuurd wordt, in de toekomst dus ook niet.

U kunt altijd verzoeken het afgemelde e-mailadres uit de (online)database te laten verwijderen.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben of waarvan een link op deze website aanwezig is. Zij hebben (mogelijk) een eigen privacy-verklaring.

Cookies algemeen
Een cookie in deze is een tekstbestand dat geplaatst wordt op uw computer bij het bezoeken van een website. Het bestand kan verschillende informatie bevatten. Het zijn dus kleine hoeveelheden data die zijn opgeslagen in tekstbestanden. Deze worden door websites die u bezoekt en gebruik maken van cookies opgeslagen op uw computer. Bij een volgend bezoek aan die websites worden de cookies weer teruggestuurd. Zo komt het voor dat gebruikers instellingen of de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen in cookies, maar dat niet alleen. Ook een geschiedenis van wat de web-browser heeft gedaan kan worden opgeslagen.

Cookies en deze website
Deze website plaats cookies om deze website te doen laten functioneren. De cookies om deze website doen laten functioneren zijn van tijdelijke aard en worden niet langer opgeslagen dan nodig en verlopen na een korte tijd.

Deze website plaatst cookies in het kader van bezoeker statistieken. Die cookies zijn afkomstig van Mijn Website Statistieken op mijnwebsitestatistieken.nl dat gedreven wordt door onze webmaster Think Webdesign. Alleen de exploitant van deze website Gentle en Webmaster hebben inzage. De statistieken worden niet gedeeld met andere, niet met andere personen, niet met andere bedrijven, niet verkocht, niet voor reclame doeleinde ingezet enzovoorts. Gedetailleerde statistieken worden niet langer bewaard dan 12 maanden. Het aantal klikken, duur van bezoeken, tijden en dagen maximaal 18 maanden. De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen, hieronder verstaan niet gekoppeld aan personen of bedrijven en IP nummers alleen de eerste reeks 6 cijfers van 12 (123.456.xxx.xxx). De gegevens worden alleen gebruikt om te zien welke pagina’s het belangrijkst lijken (lees: op welke pagina’s de meeste bezoeken uitkomen en vanaf welke zoekmachines).

De cookies die in dit kader geplaatst worden, worden ook niet gedeeld met derden en bezoekers van de website van Think Webdesign worden ook niet gevolgd. Dit betekend bijvoorbeeld dat u door een bezoek aan de website van Gentle niet ineens bijvoorbeeld advertenties van een webdesigner, programmeur of hostingbedrijf ziet op andere websites die advertenties draaien.

Meer weten

Als u meer wilt weten over de wijze waarop deze website gegevens vastlegt en verwerkt, dan staat het u vrij contact op te nemen met onze webmaster of per e-mail op info@armaniamsterdam.nl of telefonisch op het telefoonnummer van Gentle.

Opmaak en wijzigingen

Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2018 en kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.